Webshopunkban cookie-kat használunk, melyek segítenek abban, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásaink a lehető legjobbak legyenek. A webhely további használatával elfogadja a cookie-szabályzatunkban foglaltakat, melyet az információk menüpontban talál. Elfogadom
Menü

III. Drónfotó pályázat részvételi feltételek

III. Drónfotópályázat Részvételi Feltételei
2020. július 20 - 2020. augusztus 31.
 

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

MyActionCam Magyarország Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.,

Cégjegyzékszám: 01-09-301996

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság (a továbbiakban: Szervező)

2.  A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

2020. július 20 - 2020. augusztus 31.

3. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A pályázatban részt vehet bármely 18. életévét betöltött természetes személy, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg már regisztrált felhasználó-e vagy sem az Instagram rendszerben.

A pályázatban részt vevők Instagram azonosítójuk használatával vehetnek részt a pályázatban. A pályázatban részt vevők a megadott értesítési e-mailcím és Instagram fiókjuk alapján kerülnek azonosításra. Az értesítési e-mailcím valódiságáért a pályázó felel.

Jelen szabályzat kizárja a pályázatból a Szervező, valamint a szponzorok tulajdonosait, munkatársait és közeli hozzátartozóikat, illetve a zsűri tagjait. A pályázatban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat, az instagram felhasználási feltételek minden rendelkezését.

4.  A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázók a pályázaton azon fotókkal vehetnek részt, melyek:

Amennyiben a közönségszavazáson is részt kíván venni a pályázó, úgy a fentieken felül

  • fel kell töltenie az Instagramra* a képet,
  • és meg kell adnia  #azevdronfotoja hashtaget, és a @myactioncam-et megjelölni a kép leírásában.
     
  • Privát Instagram fiókok sajnos nem tudnak nevezni, nem lesz látható a megosztott képük.

A pályázatban résztvevő személyek nem tölthetnek fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, tehát a feltöltött tartalom, és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött bármilyen adat:

nem sértheti más szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit, jogait,
nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe. Az Instagram bejegyzést fizetett kiemeléssel tilos reklámozni, azonnali kizárást von maga után, ebbe bele tartoznak 3rd party alkalmazásokkal vásárolt szavazatok is.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a fenti szabályok megszegése esetén bármely feltöltött fénykép közlését indoklás nélkül megtagadják, és a felhasználót kizárják a pályázatból. A feltöltött fotókat a Szervező a feltöltést követően moderálhatja.

A pályaművek akkor vesznek részt a pályázaton, ha eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

  • Érvényesen pályázni legalább egy, legfeljebb 3 darab fotóval lehet.
  •  A feltöltött pályamunkához tartozó képaláírások tartalmazzák a pályázó nevét, a pályamunka címét, a kép technikáját, és a keletkezésének dátumát.
  • A pályázó a pályamunkát az eredményhirdetés időpontjáig nem távolítja el a pályázat gyűjteményéből vagy törli felhasználói fiókjából.
  • A pályázatok leadásának határideje: 2020. augusztus 31. 23:59.

A pályaművek formai követelményei:

A Pályázaton manipulált képek nem indulhatnak.

Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő életszerű beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.

Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása.

A képek technikai feltételei a következők:

Képfelbontás

A Pályázaton legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 1500 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt.

Kép formátum és méret

Pályázni és feltölteni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képet lehet. A maximális fájl méret 5 Mbyte. Ennél nagyobb méretű képeket vagy más formátumot a rendszer automatikusan elutasít, és nem enged feltölteni.

Javasolt képtömörítési minőség 80% (százalék). (Ez a Photoshopban a 8-as vagy ennél nagyobb minőségi értéknek felel meg.) (Nagyobb fájl méret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy a tömörítés arányának módosítását.)

 

5. DÍJAK

Főnyeremény - Te leszel 1 évig a MyActionCam drónfotós nagykövete, amihez egy DJI Mavic Air 2 Fly More Combo-t adunk

2. helyezett - EIZO EV2450 FlexScan típusú professzionális monitor

3. helyezett - Kezdő búvár képzés, vagy Drift Start csomag élményvezetés (versenyző választja)

Minden nyertesünk ezen felül kap még 1 éves Földgömb magazin előfizetést (fotómegjelenéssel), és 1 éves Digitális Fotó magazin előfizetést

Közönségdíj - Egy 100.000 Ft értékű MyActionCam ajándékkártya

6. A DÍJAZOTTAK KIVÁLASZTÁSA, ÉRTESÍTÉSE

Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2020. szeptember 28.

A díjazottakról szakmai zsűri dönt, a zsűri tagjai:

Ajpek Orsolya, az Index.hu Sajtófotó-díjas munkatársa

Damak Ferenc, drónfotós, a MyActionCam Magyarország Kft. ügyvezetője, drónpilóta

Kálló Péter, fotográfus, Balance Project alapítója

Sada Domokos, tavalyi speciális kategória nyertese

Kirják József, tavalyi nyertes Aranyfa, Golden Tree című képével


A közönségdíj nyertese a közönségszavazás időszakában legtöbb szavazatot gyűjtő pályázó lesz. A közönségszavazást Instagramon bonyolítjuk, ahol a legtöbb értékelést kapott kép fog nyerni.

A díjazottak nevét a Szervező az általa üzemeltetett oldalakon teszi közzé.

A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve, a kép, a kép címe, leírása, Instagram fiókjának neve jelenik meg.

A nyeremények átadása személyesen, illetve postai úton történhet.

7. NYEREMÉNYADÓ

A nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően a Szervező MyActionCam Magyarország Kft. lerója, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség, azonban viselnie kell a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket (pl. útiköltség, postaköltség).

8. FELHASZNÁLÁSI JOGOK

A pályázatban részt vevő pályaművek szerzői jog jogosultja, a pályázó a jelen szabályzat elfogadásával és a fotók feltöltésével egy időben felhasználási jogot biztosít az alábbiak szerint.

A pályázatban részt vevő fotókkal kapcsolatban a részt vevő személy kijelenti és szavatolja, hogy azok szerzői, tulajdonjogi, használati jogi szempontból nem sértik harmadik fél érdekeit.
A pályázatban részt vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött fotókkal kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a pályázatban részt vevő személyt terheli.
A pályázatban részt vevő szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a feltöltött fotókkal kapcsolatban bármilyen átadott jog gyakorlását korlátozná vagy akadályozná.
A pályázó köteles a pályázat szervezőjét teljes mértékben mentesíteni minden olyan költség, kiadás, vagy egyéb kár alól, amely a pályázat szervezőjénél azzal összefüggésben merült fel, hogy a pályázó által szolgáltatott anyagokkal kapcsolatban harmadik személy a pályázat szervezőjével szemben igényt támasztott.
A pályázó köteles továbbá belépni minden olyan eljárásba, amely harmadik személy fenti jogcímen a pályázat szervezőjével szemben indított, köteles továbbá megtenni mindent annak érdekében, hogy a pályázat szervezője a kérdéses eljárásból elbocsátást nyerjen.
A pályázónak kell összeghatár nélkül kártalanítania és megóvnia a pályázat szervezőjét keresetekkel, intézkedésekkel, károkkal, veszteségekkel, költségekkel és kiadásokkal szemben, beleértve, de nem korlátozódva az ügyvédi díjakra és költségekre, amelyeket a pályázat szervezője vagy bármelyik alvállalkozója, vagy munkatársa visel egy harmadik fél szerzői jogdíjának vagy egyéb jogának tényleges, vagy állítólagos megsértése miatt a jelen megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban.
A pályázatban részt vevő fotókkal kapcsolatban a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a fotókon ábrázolt felismerhető személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával.
A pályázatban részt vevő fotók többek közt esetenként megjelenhetnek a MyActionCam Magyarország Kft. promóciós kommunikációiban a pályázat kommunikációjának részeként, illetve a támogatók felületein is.
A pályázatban részt vevők tudomásul veszik, hogy a promóciós kommunikációban a pályázat szervezői nem kötelesek feltüntetni adott fotó feltöltőjének személyes adatait.
A pályázatban bármilyen módon díjazott fotókat a Szervező a pályázat során, illetve lezárását követően marketing célokra korlátozás nélkül felhasználhatja.
A pályázatban részt vevők kifejezetten, önkéntesen, díjmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a fotókat a promócióhoz kapcsolódóan közzétegye.

9.  ADATVÉDELEM

A MyActionCam Magyarország Kft. gondoskodik a pályázat során rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan harmadik személyek birtokába ne juthassanak.

A MyActionCam Magyarország Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH - 140745/2018

10. FELELŐSSÉG

Nem tekinthető a pályázat lefolytatása szempontjából módosító körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely a pályázat menetét időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti.

A Szervező nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

Szervező mentesíti magát minden, a pályázatban részt vevő fotóval kapcsolatos a pályázat lezárulta és eredményhirdetés utáni, különösen, de nem kizárólag a 8. Felhasználási jogok pontban felsorolt esetleges jogvitákkal kapcsolatosan, azokat egyértelműen a pályázóra hárítják.

11. A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A pályázatban való részvétellel a pályázó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a fenti feltételeket. Kijelenti továbbá, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. A pályázatban való részvétellel a pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező a pályázat Részvételi Feltételeit bármikor egyoldalúan módosíthatja.

Keresés